Produkter

Produkter

Fingerskarvat
Med fingerskarvat så kan du som kund få välja exakt vilken kvalitè och förädlingsgrad som du behöver, vi skall fungera som en problemlösande leverantör. Med hjälp av vår moderna scannerutrustning så erbjuder vi din kvalitè i produkter som fingerskarvat och optimeringskapat. Möjligheten finns för både vertikal- och horisontell fingerskarvning i längder från 500-6100mm. Vi kan hantera fingerskarvsbitar från 150mm till 1000mm fritt optimerat till skarvning.

 

Kapade ämnen
I vårt sortiment finns också optimeringskapade ämnen från två olika produktionslinjer. Vi kan ta ut kapade ämnen i vår fingerskarvslinje samt så kan vi även optimeringskapa i en egen kap- och hyvellinje.

Hyvling & kapspill

Hyvlade ämnen
Färdighyvlade produkter, av både solitt och fingerskarvat råmaterial, är någonting vi kan erbjuda. Genom vår nya klyv- och hyvellinje så profilerar vi idag exempelvis byggreglar, hustimmer, inner- och ytterpaneler, läkter, möbelkomponenter och mängder av olika specialhyvlingar.

 

Kapspill till skarvning
Med kapspill till skarvning så menar vi att vi kan ta hand om kundens avkap från exempelvis en kaplinje. Dessa bitar kan då skarvas till efterfrågad längd och, om så önskas, även hyvlas. Vi kan legoskarva avkap som är mellan 200 – 1600mm.