Produktion

Produktion

Produktionen vi bedriver hos oss på Norsjö Trä handlar om att tillgodose våra kunders önskemål. Detta kan vi erbjuda genom att kvalitétssortera varje enskild produkt med hjälp av modern scanningsutrustning. I fingerskarven kan vi både hantera långa och korta råmaterial, vilket ger kunden möjlighet att bland annat skicka hit ”avkap” från exempelvis en kaplinje och fingerskarva dessa till en färdig produkt istället för att göra flis av det.

 

Vill kunden ha det profilerat så fixar vi det också. Genom vår nya hyvel- och klyvlinje har vi möjlighet att ändsponta, bandsåga och hyvla den profil som efterfrågas. I denna linje kör vi både solida och fingerskarvade råmaterial.

Produktionskapacitet

Kapacitetsmässigt ligger vår produktion på ca 30 000 mfärdiga ämnen räknat på vår nuvarande takt på 2-skift. Omräknat till lastbilar handlar det om 500 lastbilar med släp fyllda med ämnen som går ut från vår fabrik. För att klara en sådan produktion så har vi en stor och effektiv fingerskarvsanläggning, en mindre fingerskarvslinje, en kap-och hyvellinje samt en nybyggd klyv- och hyvellinje.

 

För att vi skall vara en stark aktör på marknaden och kundens givna alternativ krävs det att vi ständigt utvecklas och investerar i maskiner likväl som personal. Vi har i grunden en lång erfarenhet av vidareförädling och tillverkning inom träsektorn.